Film archiwalny z pielgrzymki Sybiraków do Rzymu, do Ojca św. Jana Pawła II. Pielgrzymka odbyła się w dniach 13 – 18 październik 1996 r.