Dla upamiętnienia pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir w Przemyślu,
w 70. rocznicę tych tragicznych wydarzeń odbyła się rekonstrukcja historyczna, która zgromadziła nie tylko żywych świadków tamtych wydarzeń -Sybiraków ale także mieszkańców miasta i powiatu przemyskiego. 

Kategorie: WYDARZENIA