17 września 1939 r. Związek Sowiecki napadł na Polskę zadając krwawy cios w plecy naszej Ojczyźnie.  W tym ważnym dla Sybiraków dniu 17 września 2010 r., w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbyła się symboliczna uroczystość połączona
z wręczeniem odznaczeń osobom zasłużonym dla Związku Sybiraków. Odznaką Honorową Sybiraka został udekorowany Sztandar przemyskiego Oddziału.

Poczet Sztandarowy przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków. Od lewej: Jan Filozof, Bronisław Klepacki, Edward Kroczek

Sztandar Oddziału udekorowany Odznaką Honorową Sybiraka

 

Odznakę Honorową Sybiraka otrzymał Pan Mirosław Majkowski

Odznakę Honorową Sybiraka otrzymała Pani Małgorzata Dachnowicz

Odznakę Honorową Sybiraka otrzymał Pan Adam Halwa

Kategorie: WYDARZENIA