W dniu 21 stycznia 2014 roku odszedł od nas długoletni Członek Związku Sybiraków a w latach 2010 – 2013 Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu Pan Jerzy Rożko.
Za swój wkład i poświęcenie został odznaczony:
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Pro Memoria, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Związku Sybiraków. Śp. Jerzy Rożko był również Honorowym Członkiem Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry w Przemyślu, aktorem teatru „Fredreum”, Człowiek Zasłużony dla Kultury. Instruktor, kontroler i Zastępca Naczelnika stacji PKP w Przemyślu.
W latach 1968 – 2013 Prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych „Kolejarz”.
Cześć Jego Pamięci

Prezesa Zarządu Oddziału Pana Jerzego Rożko w imieniu członków przemyskiego Oddziału Zwiazku Sybiraków żegna Pani Stanisława Żak