W dniu  6 marca 2014 r.  odbyło się Walne Zgromadzenie członków Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu. Ustępujący Zarząd złożył sprawozdanie z działalności Oddziału i sprawozdanie finansowe. Obecni udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.  Zgromadzeni wybrali nowy Zarząd Oddziału, którego Prezes została Pani Joanna Preiss.

Kategorie: WYDARZENIA