Spotkanie opłatkowe Członków Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu – 18 styczeń 2015 rok

W dniu 18 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne Członków Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Św. Józefa (Ks. Salezjanie), której przewodniczył Kapelan Oddziału Związku Sybiraków Ks. Jan Mazurek. W koncelebrze uczestniczyli Ks. Tadeusz Pater – Kapelan Kresowian, Ks. Prałat Stanisław Czenczek. Więcej…

Wspomnienia Pani Krystyny Zwierkowskiej

Droga przez mękę –moje wspomnienia z przeżyć na nieludzkiej ziemi. Dziś w przeddzień 70-tej rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na nieludzka ziemię w dniu 10 lutego 1940 r., setki tysięcy uśpionych Polaków zostało zaskoczonych i wyrwanych z rodzinnych domów. Wśród tych tysięcy była i moja rodzina. Mimo upływu lat – Więcej…