Menu Zamknij

76. Rocznica deportacji Polaków na Sybir i 70. Rocznica powrotu pierwszych Zesłańców do Polski.

Zapal  Znicz  Wywiezionym

Już po raz szósty w Przemyślu odbyła się uroczystość pod hasłem „Zapal Znicz Wywiezionym”. W tym roku symbolicznie upamiętniono 76. Rocznicę Deportacji Polaków na Sybir i 70. Rocznicę pierwszych powrotów Zesłańców do Polski.  Potworny głód, przenikliwe zimno i śmierć najbliższych – takie wspomnienia, mimo upływu tylu lat wciąż pozostają w pamięci Sybiraków przymusowo deportowanych na „nieludzką ziemię”.

Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie od Mszy św. w intencji zmarłych i żyjących Sybiraków oraz za zmarłych Prezesów Oddziałów Związku Sybiraków Zofię Garczyńską i Jerzego Rożko, której przewodniczył Ks. Prałat Stanisław Czenczek a w koncelebrze uczestniczyli Ks. Tadeusz Pater – Kapelan Kresowian i Ks. Prałat Jan Mazurek duszpasterz Sybiraków.

Po zakończeniu Eucharystii w arkadii kościoła przed tablicą pamięci „w hołdzie ofiarom stalinizmu i zmarłym na nieludzkiej ziemi” odbyła się pierwsza część uroczystości patriotycznych.  Odmówiono modlitwę za tych, którym nie było dane powrócić do Ojczyzny. Prezes Oddziału Związku Sybiraków III RP w Przemyślu Krystyna Zwierkowska przypomniała tragiczne losy Sybiraków na deportacji.  Po przemówieniu osoby zasłużone: Teresa Staś, Janusz Bobko i Sylwia Perczyk zostały odznaczone Odznaką Honorową Sybiraka. Uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Podobnie jak w poprzednich latach główna część uroczystości odbyła się na terenie nieczynnej rampy kolejowej na Bakończycach, skąd 76 lat temu wyruszały transporty z Polakami na „nieludzką ziemię”.

Na rampę przybyły Władze Miasta, Powiatu i Gminy Przemyśl, Sybiracy, ich rodziny, harcerze, mieszkańcy Przemyśla i środowiska narodowościowo – patriotyczne. Odegrano hymn Sybiraków, odbył się apel pamięci odczytany przez Tadeusza Szczerbatego w asyście. Okolicznościowe słowo wygłosił Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder, Wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk, Przedstawicielka Biura Posła Marka Kuchcińskiego, Ks. Prałat Stanisław Czenczek i Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu Joanna Preiss.

Współorganizatorzy, Członkowie Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej jak każdego roku ułożyli na rampie z białych i czerwonych zniczy pamiętną datę 10.02.1940. Na zakończenie uroczystości Sybiracy, zaproszeni Goście i pozostali uczestnicy uroczystości zapalili przyniesione znicze dla upamiętnienia tych, którzy wyruszając z Przemyśla w daleką nieznaną podróż nie mieli już szansy powrócić do Ojczyzny pozostając w bezimiennych grobach w stepach Kazachstanu, tajdze Syberii, na Dalekiej Północy i Dalekim Wschodzie.

Choć scenariusz każdego roku jest podobny, jednaj jest wzruszający dla tych, którzy osobiście przeżyli tragedię zsyłek.

Sybiracy z rodzinami dziękują Urzędowi Miejskiemu w Przemyślu, Księżom celebrującym Mszę św. i biorącym udział w dalszej części uroczystości, Przemyskiemu Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej z Prezesem Mirosławem Majkowskim, Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” im. gen. bryg. A. Galicy JP z dowódcą chor. ZS Romanem Głowacz i Marcinem Gaweł, Komendantowi Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich phm. Mariuszowi Lato za udzieloną pomoc przy organizacji uroczystości.

Wszystkim uczestniczącym w uroczystości a szczególnie młodzieży, harcerzom i mieszkańcom miasta dziękujemy za tak liczne przybycie i postawę patriotyczną.

 

Podobne wpisy