W 2016 roku w „Życiu Podkarpackim” ukazał się artykuł mówiący o uroczystościach rocznicowych na przemyskich Bakończycach. 

https://www.zycie.pl/informacje/artykul/6683,koszmar-ktory-sie-sni-po-nocach