Członkowie i Zarząd Związku Sybiraków w Przemyślu z głębokim żalem żegnają kolegę Sybiraka ś.p. Jerzego Brodawkę.