Odpowiedź Związku Sybiraków w artykule prasowym. 

https://www.zycie.pl/informacje/artykul/7008,dlaczego-pomnik-zeslancom-sybiru-i-ofiarom-katynia-powstaje-nad-sanem