Członkowie i Zarząd Związku Sybiraków w Przemyślu z głębokim żalem żegnają kolegę Sybiraka ś.p. Rudolfa Czemerdę, którego pożegnamy 10 marca 2016 r.
o godz. 13:00 w kaplicy Cmentarza Zasańskiego w Przemyślu.