Członkowie i Zarząd Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu z głębokim żalem żegnają kolegę Bolesława Roznatowskiego.