Członkowie i Zarząd Związku Sybiraków w Przemyślu z głębokim żalem żegnają kolegę Sybiraka ś.p. Tadeusza Czop, którego pożegnamy 11 października 2016 
o godz. 15:00 w kaplicy Cmentarza Zasańskiego w Przemyślu.