“Poranek Patriotyczny” – losy Sybiraków w walce o Polskę. 15.02.1017 r.

„Poranek Patriotyczny” cóż to jest? Powrót do bolesnej przeszłości czy pragnienie przekazania młodszemu pokoleniu wiedzy historycznej często ukrywanej, wytartej z kart historii a tak ważnej dla narodu polskiego i uczestników tych wydarzeń – Sybiraków. „Poranek Patriotyczny” – żywa lekcja historii, spotkanie młodzieży z Sybirakami. 15 lutego w Centrum Kulturalnym w Więcej…

Rocznica pierwszej sowieckiej wywózki z Przemyśla na Syberię.

Rocznicowe uroczystości w Przemyślu rozpoczęła msza w kościele Świętej Trójcy, podczas której modlono się o ofiary zsyłek. 10 lutego 1940 roku to data, która głęboko zapadła w pamięć mieszkańców wschodnich kresów II Rzeczypospolitej. Ci, którzy przeżyli zsyłkę mają dziś po osiemdziesiąt kilka lat. https://rzeszow.tvp.pl/29044896/rocznica-pierwszej-sowieckiej-wywozki-z-przemysla-na-syberie  

“Zapal Znicz Wywiezionym” – 77. rocznica pierwszej deportacji. 11.02.2017 r.

„ZAPAL ZNICZ WYWIEZIONYM”   Sybiracy Pamiętają – Pamiętaj i TY 11 lutego 2017 roku Sybiracy i mieszkańcy Przemyśla dla upamiętnienia ofiar  pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir 10 lutego 1940 roku i trzech kolejnych deportacji zapalili tradycyjnie znicze na nieczynnej rampie kolejowej w dzielnicy Przemyśl – Bakończyce. Już po raz kolejny Więcej…