Lekcja historii w Szkole Podstawowej Nr 6 w Przemyślu.

Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 6 W Przemyślu, Sybiracy z przemyskiego oddziału Związku Sybiraków uczestniczyli w spotkaniu z uczniami klas VI tej szkoły.  Wprowadzenie do spotkania zrobił Pan Marian Boczar – Sekretarz Oddziału – przybliżając uczniom historię powstań narodowych, historię miasta Przemyśla z czasów II wojny światowej. Uczniowie obejrzeli Więcej…

“Poranek Patriotyczny” – losy Sybiraków w walce o Polskę. 15.02.1017 r.

„Poranek Patriotyczny” cóż to jest? Powrót do bolesnej przeszłości czy pragnienie przekazania młodszemu pokoleniu wiedzy historycznej często ukrywanej, wytartej z kart historii a tak ważnej dla narodu polskiego i uczestników tych wydarzeń – Sybiraków. „Poranek Patriotyczny” – żywa lekcja historii, spotkanie młodzieży z Sybirakami. 15 lutego w Centrum Kulturalnym w Więcej…

Rocznica pierwszej sowieckiej wywózki z Przemyśla na Syberię.

Rocznicowe uroczystości w Przemyślu rozpoczęła msza w kościele Świętej Trójcy, podczas której modlono się o ofiary zsyłek. 10 lutego 1940 roku to data, która głęboko zapadła w pamięć mieszkańców wschodnich kresów II Rzeczypospolitej. Ci, którzy przeżyli zsyłkę mają dziś po osiemdziesiąt kilka lat. https://rzeszow.tvp.pl/29044896/rocznica-pierwszej-sowieckiej-wywozki-z-przemysla-na-syberie  

Sybiracy Pamiętają – Pamiętaj i TY ! – 12.02.2017 r.

„ZAPAL ZNICZ WYWIEZIONYM”   Sybiracy Pamiętają – Pamiętaj i TY 12 lutego 2017 roku w drugim dniu uroczystości upamiętniających  rocznicę deportacji Polaków w 1940 roku w kościele pw. św. Trójcy została odprawiona Msza św. w intencji zmarłych Sybiraków.  W homilii Ks. Prałat Jan Mazurek powiedział: „…Dzisiejsza ewangelia mówi, że trzeba uszanować Więcej…