Menu Zamknij

Sybiracy Pamiętają – Pamiętaj i TY ! – 12.02.2017 r.

„ZAPAL ZNICZ WYWIEZIONYM”  

Sybiracy Pamiętają – Pamiętaj i TY

12 lutego 2017 roku w drugim dniu uroczystości upamiętniających  rocznicę deportacji Polaków w 1940 roku w kościele pw. św. Trójcy została odprawiona Msza św. w intencji zmarłych Sybiraków. 

W homilii Ks. Prałat Jan Mazurek powiedział: „…Dzisiejsza ewangelia mówi, że trzeba uszanować prawo, Boże prawo i kto by uczył je zachowywać i zachowywał będzie największy w Królestwie Niebieskim. (…) Prawo i miłość sprawia, że możemy głębiej poznawać wolę Bożą i w wolności ją przyjmować, i w wielkim wysiłku realizować, bo życie chrześcijańskie nie jest łatwe.(…)  Dzisiaj niech te wszystkie treści nas ubogacają i tych, którzy będą za chwilę oddawać hołd Sybirakom zmarłym na dalekiej Syberii i tutaj. Tych, którzy przybyli tutaj, żeby się historią ubogacać, bo trzeba nam wspominać historię. Trzeba nasze pokolenie młodych ludzi właśnie też wyrosło na ludzi ideowców”.   

Po Mszy św. uczestnicy przeszli pod tablicę upamiętniającą  znajdującą się w arkadii kościoła, gdzie została odmówiona modlitwa w intencji ofiar pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir 10 lutego 1940 roku i zapalono znicze pamięci Zesłańcom.

Po tej części uroczystości zgromadzeni udali się pod pomnik upamiętniających „Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia”. Przy tym ważnym dla przemyskich Sybiraków, ofiar II wojny światowej symbolu, przybyłych mieszkańców miasta i powiatu, Sybiraków, Władze Miasta i Powiatu Przemyskiego powitała Pani Stanisława Żak – Członek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu. Odegrano Hymn Sybiraków a Pan Tadeusz Szczerbaty aktor teatru „Fredreum” odczytał wiersz „Modlitwa Sybiraków do Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej”.

Głos zabrał Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Mieczysław Tłuczek, który powiedział: „Mieszkańcy miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego, Sybiracy – Zesłańcy. Stajemy dziś tutaj przy pomniku „Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia” by upamiętnić rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir z Przemyśla i okolic, ale również wspomnieć tych wszystkich, którzy zostali deportowani w kolejnych trzech deportacjach lat 40 ubiegłego wieku. Dla nas Sybiraków i ich potomków jest to równie ważne miejsce jak rampa kolejowa na Bakończycach. (…) Ten obelisk jest dla nas symbolem pamięci, szacunku i nadzieją, że pamięć o nas Sybirakach nie zaginie. Nie zaginie prawda historyczna i będzie przekazywana kolejnym pokoleniom, a szczególnie młodym pokoleniom na lekcjach historii w szkole. (…) Młode pokolenia w duchu przebaczenia i pojednania powinno budować przyszłość nową, inną niż ta naznaczona bólem i krzywdą”.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków III RP Krystyna Zwierkowska poinformowała zgromadzonych o jedności Sybiraków: „… Szanowni Państwo, Droga Rodzino Sybiraków. Nas łączą te same tragiczne przeżycia, nic nas nie dzieli i wszystko nas łączy. Dlatego postanowiliśmy stworzyć w Przemyślu jedną Rodzinę Sybiracką, taką od serca. Niech to będzie jeden Związek Sybiraków w Przemyślu żyjący tym samym duchem, tą samą myślą. Póki my żyjemy, póki my Sybiracy żyjemy chcemy wszystkim przypominać, że my jesteśmy jedynymi z ostatnich żyjących naocznych świadków tamtej tragedii”.

Głos zabrał Poseł Andrzej Matusiewicz: „Sybiracy przemyscy w ubiegłym roku doczekali się tego symbolu swojej kategorii. Pomnika, który stoi w symbolicznym miejscu. Sybiracy doczekali się swojego święta, ale to wszystko za późno. To pokolenie odchodzi. Dobrze, ze takie uroczystości są, gdzie dbamy o naszą pamięć historyczną, gdzie możemy wysłuchać jeszcze naocznych świadków. Dzisiaj wyrażamy wielkie wyrazy uznania i hołdu dla wszystkich, którzy tą gehennę sybiracką przeszliście. Jesteśmy Wam winni szacunek i jesteśmy Wam winni pamięć o tych wszystkich wydarzeniach tam na Syberii. Cieszę się bardzo, że będzie w Przemyślu jeden Związek Sybiraków. Już będziemy razem obchodzić spotkania opłatkowe, rocznicę deportacji i Dzień Sybiraka”.

Głos zabrał Poseł Wojciech Bakun: „Szanowni Sybiracy, chciałbym podziękować Sybirakom za wytrwałość 77 lat temu, za to, że tak wytrwale dążyliście do tego żeby wrócić do kraju i przekazać nam to co Was spotkało tam, na dalekiej Syberii. Chciałem podziękować za to, że w obecnym czasie wiedzę o Syberii wyciągnęliście z serc i przekazujecie przyszłym pokoleniom, młodym pokoleniom”.

Na zakończenie uroczystości Władze Miasta i Powiatu, Posłowie, Sybiracy i kombatanci, mieszkańcy miasta i powiatu przemyskiego zapalili znicze i złożyli kwiaty przed pomnikiem „Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia”.

Galeria zdjęć: https://goo.gl/photos/544UkDmWhx9nvyoCA

Tablica w arkadii kościoła pw. św. Trójcy

Podobne wpisy