W pierwszą rocznicę.

W pierwszą rocznice odsłonięcia i poświęcenia pomnika „Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia” członkowie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu i sympatycy Związku spotkali się przy pomniku, by wspomnieć tę podniosłą uroczystość, która 22 czerwca 2016 r. zgromadziła Sybiraków, kombatantów, Zarząd Główny Związku Sybiraków i Prezesów Oddziałów z całej Polski, mieszkańców Więcej…

Z wizytą u Pani Wincentyny Król z Bachowa.

Przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków Joanna Preiss – Prezes Zarządu, Mieczysław Tłuczek – Wiceprezes Zarządu, Marian Boczar – sekretarz Zarządu odwiedzili Panią Wincentynę Król – najstarszą Sybiraczkę mieszkającą we wsi Bachów, gm. Krzywcza w powiecie przemyskim. Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko odznaczył Wincentynę Król Srebrną Odznaką Honorową za Więcej…