Spotkanie z Posłem na Sejm RP Wojciechem Bakunem.

 25 września br. przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków w osobach: Joanna Preiss – Prezes Zarządu Oddziału, Stanisława Żak – Członek Zarządu Oddziału i Marian Boczar – Sekretarz Zarządu Oddziału spotkali się z Panem Posłem na Sejm RP Wojciechem Bakunem. Na spotkaniu omówiono tematy związane z działalnością Związku Sybiraków. Spotkanie przebiegło Więcej…

Żywa lekcja historii w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu.

W piątek, 22 września 2017 r., odbyło się spotkanie historyczne z okazji Dnia Sybiraka. W „żywej lekcji historii” wzięło udział ponad 100 osób, w większości uczniowie przemyskich szkół. Relacja ze spotkania na stronie Radia „FARA” POSŁUCHAJ NAGRANIA – Lidia Kiełczyńska, Sybiraczka – wspomnienie POSŁUCHAJ NAGRANIA – Stanisława Żak, Sybiraczka – Więcej…

Żywa lekcja historii w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu. 22.09.2017 r.

22 września br. w ramach obchodów „Dnia Sybiraka” przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków w osobach: Stanisława Żak – Sybiraczka, Lidia Kiełczyńska – Sybiraczka, Marian Boczar – potomek Sybiraków i przemyska poetka Teresa Paryna wzięli udział w zorganizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu „Żywej Lekcji Historii”. Więcej…

Dzień Sybiraka i 78. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę. 17.09.2017 r.

W Przemyślu 17 września br. w strugach ulewnego deszczu Sybiracy i mieszkańcy miasta obchodzili Dzień Sybiraka i 78 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną odprawioną w kościele o.o. Karmelitów Bosych pod przewodnictwem ks. ppłk Marcina Kwiatkowskiego Kapelana Garnizonu Przemyśl z udziałem Kompani Honorowej Straży Więcej…

STATUT ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

Statut Związku Sybiraków – plik pdf   STATUT ZWIĄZKU SYBIRAKÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Sybiraków, zwane w dalszej części Statutu  „Związkiem” i posiada osobowość prawną. Osobowość prawną posiadają także Oddziały i mogą posiadać również Koła. 2. Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów i Zarządy Kół Więcej…

Uroczystość organizowana przez społeczność Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu przy „Ścianie straceń”. – 15.09.2017 r.

15 września 2017 r. przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków wzięli udział w uroczystości, która odbyła się pod ścianą straceń a przygotowanej przez Szkołę Podstawową Nr 15 w Przemyślu upamiętniającą zagładę mieszkańców Przemyśla i Żurawicy oraz w ramach obchodów 78. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę. 29 listopada 1943 r. Niemcy Więcej…