Menu Zamknij

Pamięci mieszkańców Bachowa w Szkole Podstawowej im. Sybiraków. 20.09.2017 r.

20 września 2017 r. we wsi Bachów w gminie Krzywcza odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sybiraka, w której udział wzięli Członkowie Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu w osobach: Joanna Preiss – Prezes Zarządu Oddziału, Antoni Blecharczyk – Wiceprezes Zarządu Oddziału, Władysław Witesko – Członek Zarządu Oddziału, Jadwiga Maszczak – Członek Zarządu Oddziału     i Marian Boczar – Sekretarz Zarządu Oddziału.
W miejscowym kościele została odprawiona Msza św. koncelebrowana w intencji Sybiraków zmarłych na dalekiej „nieludzkiej ziemi” i jeszcze żyjących świadków tamtych wydarzeń.
W homilii ks. Marek Rybka powiedział: „Wielkie są dzieła, które Pan uczynił. Panie spraw abyśmy za ich przykładem – męczenników dzisiejszych – aż do śmierci trwali w Twojej nauce(…) Dziś przeżywając Dzień Sybiraka chcemy z jednej strony podziękować Panu Bogu za wielkie dzieła, które Pan uczynił przez nich. To są Ci, którzy wyszli z domów nie z własnej woli tylko ich wygnano, ale Ci, którzy wygnali prowadzili ich jak owce na rzeź. Pędzeni przez ludzi bezbożnych nie zapomnieli kim są. Nie zapomnieli o tym, który dał im życie i moc. Nie zapomnieli o tym, że Bóg Wszechmogący ma wszechmoc nad tą straszą potęgą, która doprowadziła ich do takiego stanu. Do takiej sytuacji i do takich przeżyć. Zachowali do końca swoją wiarę w Boga. Sowieci taką rzeź zgotowali dla 1 miliona 700 tysięcy wywiezionych na Syberię przez lata od 1940 r. do 1956 r. Poginęli. Tam w strasznych warunkach przeżywali każdą chwilę. Tam spoczywają niektórych kości, którzy nawet nie dojechali na miejsce kaźni bo w wagonach przez mróz, przez różne sytuacje poginęli a inni wrócili. Po co? Pan Bóg ich tu przyprowadził żeby pokazać czym jest wiara dla człowieka. Z szacunkiem pochylamy głowę przed tymi, którzy powrócili z tej gehenny dzięki łasce Bożej”.
Po Mszy św. nastąpił przemarsz do Szkoły Podstawowej im. Sybiraków, gdzie przed obeliskiem upamiętniającym mieszkańców Bachowa, ofiary deportacji, wywózek i zsyłek na Sybir w okresie II wojny światowej złożono kwiaty i zapalono znicze.
W budynku szkoły uczniowie w przygotowanym programie artystycznym przybliżyli losy deportowanych na Sybir i do Kazachstanu oraz odśpiewali Hymn Sybiraków.
Joanna Preiss – Prezes Zarządu Oddziału w swoim wystąpieniu podziękowała za tak bogaty historycznie program artystyczny i za znajomość Hymnu Sybiraków. Podkreśliła, że szkoła w Bachowie mając imię „Sybiraków” jest bliska wszystkim deportowanym a szczególnie tym, którzy  w tą tragiczną noc 10 lutego 1940 r. z tej wioski zostali deportowani.
Wacław Pawłowski – Wójt Gminy Krzywcza podziękował Sybirakom za przybycie na uroczystość   i poprosił nauczycieli oraz uczniów aby pamiętali o tych, którzy zostali deportowani z Bachowa. Zaapelował by w tej szkole, szkole im. Sybiraków święto „Dnia Sybiraka” było pielęgnowane.  

Podobne wpisy