25 września br. przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków w osobach: Joanna Preiss – Prezes Zarządu Oddziału, Stanisława Żak – Członek Zarządu Oddziału i Marian Boczar – Sekretarz Zarządu Oddziału spotkali się z Panem Posłem na Sejm RP Wojciechem Bakunem. Na spotkaniu omówiono tematy związane z działalnością Związku Sybiraków.
Spotkanie przebiegło w życzliwej i miłej atmosferze. 
Kategorie: WYDARZENIA