Odszedł od nas śp. Jan Jagielik

Członkowie i Zarząd Związku Sybiraków w Przemyślu z głębokim żalem żegnają kolegę Sybiraka śp. Jana Jagielik, którego pożegnamy 2 lutego 2028 r. o godz. 11:00 w Kaplicy Cmentarza na Orłach.

Walne zgromadzenie członków Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu. 27.01.2018 r.

W dniu 27 stycznia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków.  Podczas Zgromadzenia zostały przedstawione sprawozdania z 4-ro letniej kadencji ustępującego Zarządu Oddziału.  Wręczono dypomy uznania za wieloletnią pracę na rzecz Związku Sybiraków Panu Antoniemu Blecharczykowi, Panu Stanisławowi Luli, Pani Ludwice Turowskiej i Panu Edwardowi Kroczek. Zgromadzeni Więcej…

ZARZĄD ZWIĄZKU SYBIRAKÓW ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

W dniu 27 stycznia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu. Podczas zgromadzenia został wybrany nowy Zarząd Oddziału. Skład Zarządu Oddziału Imię i nazwisko     Funkcja    Telefon 1. Stanisława Żak – Prezes  698 261 204 2.  Joanna Preiss – Wiceprezes 692 795 210 Więcej…

Spotkanie opłatkowe przemyskich Sybiraków – 14.01.2018 rok

W świąteczny czas Bożego Narodzenia 14 stycznia 2018 r.  przemyscy Sybiracy zasiedli przy wigilijnym stole. Po wielu latach od czerwca 2017 roku wszyscy Sybiracy z Przemyśla i powiatu przemyskiego stanowią jedną Sybiracką rodzinę. Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się Mszą św. odprawioną w kościele pw. Józefa w Przemyślu.         Dzieci z Przedszkola Więcej…