Walne zgromadzenie członków Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu. 27.01.2018 r.

W dniu 27 stycznia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków.  Podczas Zgromadzenia zostały przedstawione sprawozdania z 4-ro letniej kadencji ustępującego Zarządu Oddziału.  Wręczono dypomy uznania za wieloletnią pracę na rzecz Związku Sybiraków Panu Antoniemu Blecharczykowi, Panu Stanisławowi Luli, Pani Ludwice Turowskiej i Panu Edwardowi Kroczek. Zgromadzeni Więcej…

„Dziecko Syberii” Maria Wielgosz

Głód, mróz, ciężka praca, poniewierka, przyczyniła się do tego, że w dalekiej tajdze syberyjskiej pozostał kwiat narodu polskiego. Maleńka Stasia, Jasia, Piotruś, Bronio, Przy piersi matki kwilili, bo matka pokarmu nie miała, Sama z głodu przymierała. Dzieci polskie nie miały dzieciństwa żadnego. Zostali wyrzuceni w lutową, mroźną noc roku 1940. Więcej…