Menu Zamknij

Walne zgromadzenie członków Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu. 27.01.2018 r.

W dniu 27 stycznia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków.  Podczas Zgromadzenia zostały przedstawione sprawozdania z 4-ro letniej kadencji ustępującego Zarządu Oddziału.  Wręczono dypomy uznania za wieloletnią pracę na rzecz Związku Sybiraków Panu Antoniemu Blecharczykowi, Panu Stanisławowi Luli, Pani Ludwice Turowskiej i Panu Edwardowi Kroczek.

Zgromadzeni wybrali nowy Zarząd Oddziału w skład, którego weszli Członkowie byłego Oddziału Związku Sybiraków III RP w Przemyślu a obecnie Członowie Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu.  

Na nową kadencję Prezesem Zarządu Oddziału została Pani Stanisława Żak a Wiceprezesami zostali Pani Joanna Preiss i Pan Andrzej Stawarz. Sekretarzem został Pan Marian Boczar
a Skarbnikiem Pan Stanisław Cichocki.

Na zdjęciu: Stanisław Cichocki, Stanisława Żak, Lidia Kiełczyńska, Joanna Preiss, Krystyna Zwierkowska, Stanisław Lula, Antoni Blecharczyk.

Podobne wpisy