Menu Zamknij

ZARZĄD ZWIĄZKU SYBIRAKÓW ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

W dniu 19 lutego 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie
członków Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu.
Podczas zgromadzenia został wybrany nowy Zarząd Oddziału.

Skład Zarządu

Imię i nazwisko    Funkcja Telefon
1. Stanisława Żak – Prezes zarządu 698 261 204
2. Marian Boczar – Wiceprezes 730 832 200
3. Bożena Stępka – Sekretarz
4. Jadwiga Maszczak – Skarbnik
5. Krystyna Hańczuk – Członek Prezydium
6. Krzysztof Góral – Członek Zarządu
7. Teresa Staś – Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej

Imię i nazwisko    Funkcja
1. Danuta Klimczyk Przewodnicząca
2. Krystyna  Makuchowska – Członek Komisji
3. Krystyna  Rzepczyńska – Członek Komisji


Skład Sądu Koleżeńskiego 

Imię i nazwisko   Funkcja
1. Lidia Kiełczyńska – Przewodnicząca Sądu
2. Mieczysław Tłuczek –  Sekretarz Sądu
3. Helena Czernicka – Członek Sądu

 

 

W dniu 27 stycznia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie
członków Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu.
Podczas zgromadzenia został wybrany nowy Zarząd Oddziału.

Skład Zarządu Oddziału

Imię i nazwisko     Funkcja    Telefon
1. Stanisława Żak – Prezes 698 261 204
2. Joanna Preiss – Wiceprezes
3. Andrzej Stawarz – Wiceprezes
4. Marian Boczar – Sekretarz 730 832 200
5. Jadwiga  Maszczak – Skarbnik
6. Krystyna Zwierkowska – Członek Prezydium
7. Krystyna Jasz – Członek Prezydium
8. Helena Cichocka – Członek Zarządu
9. Helena Czernicka – Członek Zarządu
10. Jan Filozof – Członek Zarządu
11. Lidia Kiełczyńska – Członek Zarządu
12. Elżbieta Maniecka – Członek Zarządu
13. Mariusz Piwko – Członek Zarządu
14. Rojek Beata – Członek Zarządu
15. Staś Teresa – Członek Zarządu
16. Mieczysław Tłuczek – Członek Zarządu
17. Maria Wielgosz – Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej

 Imię i nazwisko      Funkcja
1. Danuta  Klimczyk – Przewodnicząca
2. Krystyna Makuchowska – Członek Komisji
3. Krystyna Rzepczyńska – Członek Komisji


Skład Sądu Koleżeńskiego

Imię i nazwisko     Funkcja
1. Aneta Bodziak – Przewodnicząca
3. Stanisław Hańczuk – Członek
4. Roman Rydzik – Członek


Komisja historyczna

 Imię i nazwisko
1. Stanisława Żak
2. Marian Boczar
3. Joanna Preiss
4. Krystyna Jasz

 

W dniu 8 marca 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie
członków Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu.
Podczas zgromadzenia został wybrany nowy Zarząd Oddziału.

Skład Zarządu Oddziału

 Imię i nazwisko    Funkcja
1. Joanna Preiss – Prezes Zarządu
2. Antoni Blecharczyk – Wiceprezes
3. Mieczysław Tłuczek – Wiceprezes
4. Marian Boczar – Sekretarz
5. Stanisław Cichocki – Skarbnik
6. Helena Cichocka – Członek Prezydium
7. Andrzej Stawarz – Członek Prezydium
8. Jan Buć – Członek Zarządu
9. Helena  Czernicka – Członek Zarządu
10. Jan Filozof – Członek Zarządu
11. Stanisław  Hańczuk – Członek Zarządu
12. Krystyna Jasz – Członek Zarządu
13. Bronisław Klepacki – Członek Zarządu
14. Mariusz  Piwko – Członek Zarządu
   15. Teresa  Staś – Członek Zarządu
   16. Ludwika Turowska – Członek Zarządu
   17. Maria Wielgosz – Członek Zarządu
   18. Władysław Witesko – Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej

  Imię i nazwisko     Funkcja
1.  Jadwiga  Maszczak – Przewodnicząca
2.  Litwa Władysława – Członek Komisji
3.  Danuta Szozda – Członek Komisji


Skład Sądu Koleżeńskiego

  Imię i Nazwisko    Funkcja
1.  Aneta  Bodziak – Przewodnicząca

 

W  2010 r.  odbyło  się  Walne  Zgromadzenie  członków  Oddziału  Związku Sybiraków w Przemyślu.
Podczas zgromadzenia został wybrany nowy
Zarząd Oddziału.

Skład Zarządu Oddziału

 Imię i Nazwisko    Funkcja
1. Jerzy  Rożko – Prezes
2. Antoni Blecharczyk – Wiceprezes
3. Joanna  Preiss – Wiceprezes
4. Stanisława Żak – Sekretarz
5. Stanisław  Cichocki – Skarbnik
6. Helena  Cichocka – Członek Zarządu
7. Helena  Czernicka – Członek Zarządu
8. Jan  Filozof – Członek Zarządu
9. Krystyna Jasz – Członek Zarządu
10. Krystyna Kaszuba – Członek Zarządu
11. Lidia  Kiełczyńska – Członek Zarządu
12. Bronisław  Klepacki – Członek Zarządu
13. Mariusz  Piwko – Członek Zarządu
14. Władysława  Różańska – Członek Zarządu
15. Mieczysław  Tłuczek – Członek Zarządu
16. Ludwika  Turowska – Członek Zarządu
17. Maria  Wielgosz – Członek Zarządu
   18. Władysław  Witesko – Członek Zarządu


Prezydium Zarządu

  Imię i Nazwisko
1. Jerzy  Rożko
2. Antoni  Blecharczyk
3. Joanna  Preiss
4. Stanisława  Żak
5. Stanisław  Cichocki
6. Bronisław  Klepacki
7. Mieczysław  Tłuczek
8. Ludwika Turowska


Komisja Rewizyjna

Imię i nazwisko       Funkcja
1. Maria  Wielgosz  – Przewodnicząca
2. Władysława  Litwa  – Członek Komisji
3. Anna Pikłowska  – Członek Komisji


Sąd Koleżeński

 Imię i nazwisko      Funkcja
1. Aneta  Bodziak – Przewodnicząca
2. Bronisław Kuropiej – Członek Komisji
3. Jan Buć – Członek Komisji


Komisja historyczna

  Imię i nazwisko
1. Joanna Preiss – Przewodnicząca
2. Antoni  Blecharczyk – Członek Komisji
3. Helena  Cichocka – Członek Komisji
4. Helena Czernicka – Członek Komisji
5. Krystyna Kaszuba – Członek Komisji
6. Lidia  Kiełczyńska – Członek Komisji
7. Maria  Wielgosz – Członek Komisji
8. Jerzy Rożko – Członek Komisji
9. Stanisława Żak – Członek Komisji

Komisja socjalna

  Imię i nazwisko
1. Ludwika Turowska – Przewodnicząca
2. Krystyna Jasz – Członek Komisji
3. Bronisław Klepacki – Członek Komisji
4. Joanna Preiss – Członek Komisji
5. Władysława Różańska – Członek Komisji
6. Mieczysław Tłuczek – Członek Komisji
7. Władysław Witesko – Członek Komisji