Witamy na stronie internetowej Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu. Po zaznaczeniu tekstu w artykule i naciśnięciu ikonki głośnika można go odsłuchać. Welcome REALNAME   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie internetowej Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu. Po zaznaczeniu tekstu w artykule i naciśnięciu ikonki głośnika można go odsłuchać. Welcome REALNAME

 

Od czasu wznowienia działalności Związku Sybiraków, we wszystkich jego Oddziałach w całym Kraju zaczęły powstawać upamiętnienia zsyłek syberyjskich.
Sybiracy pragnęli aby pozostał trwały ślad ich gehenny w miejscach deportacji i w łagrach sowieckich. Rezultatem tych starań są bardzo liczne tablice, pomniki, nazwy ulic i placów. Każdy Oddział ufundował także swój sztandar. Są to znaki pamięci o latach udręki przymusowego pobytu w głębi Związku Radzieckiego – ważne upamiętnienie wydarzeń, o których przez wiele lat nie wolno było mówić. Były one objęte nakazem milczenia
przez władze Polski Ludowej, zależnej od Związku Radzieckiego.
Możliwość odsłonięcia tej ponurej części naszej najnowszej historii nastąpiła po wielkich przemianach politycznych w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Ci którzy zdołali powrócić do Kraju i doczekali czasu zmian – Sybiracy. W 1989 roku, kiedy Związek zaczął działać, było ich ponad 100 tysięcy. Obecnie, po 30 latach, jest Sybiraków już coraz mniej. Odchodzą szybko.
Zostaną po nich znaki i będą świadczyć o strasznym losie, który przeżyli na syberyjskim zesłaniu i przekażą pamięć o nich następnym pokoleniom.

Sztandar Oddziału został poświęcony w dniu 10 lutego 2007 r.
Wykonany z satyny w kolorze niebieskim i zielonym.
Wykonawca – Zdzisława Kucharska z Żurawicy.
Projekt – Jan Wajda, drzewce Bronisław Klepacki
Okucie i godło – Mieczysław Tłuczek.

Pomnik poświęcony pamięci Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia.
Odsłonięty i poświęcony w dniu 22 czerwca 2016 roku.
Poświęcenia dokonał: Metropolita Przemyski ks. abp Adam Szal
Pomnik zlokalizowany jest przy Wyb. Marszałka Józefa Piłsudskiego w kierunku Bieszczad.
Projekt i wykonanie: artysta plastyk Marian Szajda. 
Tablica z nawą Plac Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia. Znajduje się przy pomniku „Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia” Nazwa placu nadana Uchwałą Nr 121/2019 Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu. Odsłonięta w dniu 17 września 2019 r. przez Sybirak, żołnierz spod Monte Cassino Jerzy Kostiuk, Anna Schmidt-Rodziewicz Minister w KPRM, Witold Świeży – Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla i Marian Boczar – członek Zarządu Głównego, sekretarz przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków.

 

Tablica umieszczona przy nieczynnej rampie kolejowej na Bakończycach.
Na szlaku o długości ok. 3 km jest ustawionych 7 tablic. 
Otwarcie ścieżki nastąpiło 14 grudnia 2019 r.
Projekt ścieżki: Mirosław Majkowski – Prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej X D.O.X w Przemyślu.
Wykonawca: Pracownia Reklamy Pacuła z Przemyśla. 
Początek szlaku to tablica przy schronie bojowym na stoku Parku Miejskiego. Następna tablica ustawiona przy Pomniku Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia. 
   Kolejne znajdują się przy klasztorze sióstr Benedyktynek i pomniku Orląt Przemyskich na Zasaniu.
Tablice znajdują się w starej części miasta – Plac Rybi i przy schronie bojowym naprzeciw Galerii Sanowa.  Szlak kończy się na nieczynnej rampie kolejowej w dzielnicy Przemyśl – Bakończyce
Dzwon Sybiraka poświęcony w dniu 28 lutego 2010 roku.
Dzwon znajdował się na fasadzie budynku Dworca PKP w Przemyślu, obecnie znajduje się przy pomniku „Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia”.
Fundator: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.X
Wykonawca: Odlewnia Dzwonów Felczyński w Przemyślu.
Tablica pamiątkowa poświęcona w dniu 10 lutego 2000 r.
w 60. Rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir.
Umieszczona w arkadii muru ogrodzenia kościoła pw. Św. Trójcy w Przemyślu.
Projekt: Jan Wajda. Wykonawca: Jan Charchan.
Tablica pamiątkowa została poświęcona w dniu 10 lutego 1995 r.
Umieszczona na fasadzie budynku Dworca PKP w Przemyślu.
Przedstawia Herb miasta Przemyśla u góry, wagon kolejowy i NKWD pilnujące Zesłańców,
Godło Związku Sybiraków u dołu.
Projekt: inż. Arch. Bogusław Gębarowicz. Wykonawca: Jan Charchan – Sybirak
Tablica pamiątkowa poświęcona w dniu 11 lutego 1996 roku
Umieszczona w kościele parafialnym w Stubnie koło Przemyśla
Upamiętnia wywózkę rodzin ze Stubna w dniu 10 lutego 1940 r.
Wykonawca: Bronisław Nicpoń
Ulica na wschodnich obrzeżach miasta Przemyśla
Ulica przebiega wzdłuż linii kolejowej, którą wywożono Zesłańców
Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 września 1994 r..

Sztandar Szkoły Podstawowej poświęcony w dniu 10 lutego 2008 r.
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie
Wykonawca: Zdzisława Kucharska z Żurawicy.

Obelisk poświęcony w dniu 10 lutego 2008 roku. Znajduje się we wsi Bachów w gminie Krzywcza, powiat przemyski, przy Szkole Podstawowej im. Sybiraków. Upamiętnia mieszkańców wsi Bachów zesłanych na Sybir.

 

Tablica w kościele filialnym w Bachowie z listą osób zesłanych. 
Tablica poświęcona w dniu 21 czerwca 1992 roku.
Umieszczona w kaplicy kościoła o.o. Karmelitów Bosych w Przemyślu.
Przedstawia: Matka Boska Sybiracka z dzieciątkiem.
U dołu godło Związku Sybiraków.
Dedykacja: Pamięci Ofiar Sybiru.
Projekt: inż. Arch. Bogusław Gębarowicz. 
Sztandar Koła w Przemyślu poświęcony w dniu 3 maja 1993 roku.
Został wykonany z brokatu, haftu, aplikacje i malowanie.
Wykonawca: siostry zakonne Urszulanki i Felicjanki. 

 

Click to listen highlighted text!