W klubie Osiedlowym „Salezjańskie” w Przemyślu, 20 marca 2018 roku odbyło się spotkanie Sybiraków z przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków z członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W spotkaniu ze strony Sybiraków uczestniczyli — Lidia Kiełczyńska ,Stanisława Żak i Marian Boczar. Zgromadzonych w tematykę zesłań wprowadziła Pani Stanisława Żak. Uczestnicy zapoznali się z historią zesłań Polaków na Syberię przedstawioną w filmie edukacyjnym przygotowanym przez Zarząd Główny Związku Sybiraków pod tytułem „LOSY ZESŁAŃCÓW SYBIRU”
W dyskusji udział wziął P. Marian Boczar sekretarz oddziału Związku Sybiraków mówiąc
o działalności naszego oddziału i jego członków w popularyzacji i szerzeniu wiedzy o zsyłkach Polaków na Sybir. Pani Lidia Kiełczyńska opowiedziała o znanych mieszkańcach Przemyśla deportowanych w pierwszej lutowej zsyłce do Kazachstanu i na Syberię Wschodnią, udziale sybiraków w walkach o Monte Cassino i o sybirakach w armii generała W. Andersa. Obecne na spotkaniu Panie L. Kiełczyńska i S. Żak podzieliły się wspomnieniami o swoim pobycie na zesłaniu.

Kategorie: WYDARZENIA