Menu Zamknij

„Golgota Wschodu” mieszkańców Charytan, gm. Laszki. 01.05.2018 r.

Odsłonięcie i poświęcenie obelisku upamiętniającego Sybiraków

z miejscowości Charytany w gminie Laszki.

1 maja 2018 roku w miejscowości Charytany liczącej ok. 350 mieszkańców odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku poświęconego pamięci 4 rodzin zesłanych w lutym 1940 roku w głąb Związku Sowieckiego.

Na tablicy widnieją  imiona i nazwiska 26 osób z rodzin: Burasów, Filów, Serafinów i Wróblów. Z tych osób obecnie żyje jeszcze tylko jedna: Eugenia Fila – Grela, która była obecna na uroczystości.

Inspiratorką wykonania obelisku z tablicą była Pani prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska z Warszawy a inicjatywę przejął Pan Tadeusz Grendus członek rodziny Wierzbickich.  Przy wydatnej pomocy Wójta Gminy Laszki Pana Stanisława Gonciarza i Pani Anny Nowak – Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz Pana Stanisława Podolaka pracownika tegoż archiwum zorganizowano wystawę poświęconą wywózkom. Wystawę wzbogacono wypożyczoną ze Zespołu Szkół w Laszkach wystawą prac zmarłej Sybiraczki Antoniny Malik Chorzępa.

1 maja to dzień poświęcony osobie św. Józefa Rzemieślnika, równocześnie dzień odpustu w parafii w Charytanach. Uroczystość zgromadziła wiele osób miejscowych, przyjezdnych z rodzin Sybiraków a także przedstawicieli dwóch oddziałów Związku Sybiraków w Jarosławia i Przemyśla.

Mały wiejski kościółek wypełniony był po brzegi, nie wszystkich pomieścił, wiele osób stało przed kościołem.  Pogoda była piękna, ciepły słoneczny dzień, wokoło zieleń lasów, kwitnących kwiatów.

Uroczystość rozpoczął Proboszcz parafii w Miękiszu Starym ks. Czesław Grzebień witając przybyłych na uroczystość kapłanów: Ks. Krzysztofa Szczygielskiego – Proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, Ks. Dziekana Mariana Karbowskiego – Proboszcza parafii pw. św. Zofii i św. Szczepana w Laszkach, Ks. Józefa Pietrońskiego – Proboszcza parafii pw. Matki Bożej Śnieznej w Miękiszu Nowym, Ks. Józefa Florka – Proboszcza parafii w Wielkich Oczach, Ks. Bartłomieja Dziepaka – wikariusza parafii w Laszkach.

Mszę św. odprawił Ks. Krzysztof Szczygielski, który wygłosił okolicznościowe kazanie bardzo patriotyczne i wzruszające. 

Po Mszy św. uczestnicy przeszli na plac przed kościołem, gdzie ks. dziekan Marian Karbowski po odmówieniu modlitwy poświęcił pamiątkowy obelisk . Odsłonięcia dokonała ostatnia żyjąca z deportowanych Pani Eugenia Fila (Grela), Pan Tadeusz Grendus i 2 osoby z pozostałych rodzin.

Nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przez rodziny, władze samorządowe oraz przedstawicieli oddziałów: przemyskiego, który reprezentowali Pani Stanisława Żak – Prezes, Pan Andrzej Stawarz – Wiceprezes, Pan Marian Boczar – sekretarz i równocześnie przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Sybiraków oraz Pani Maria Wielgosz.

Oddział jarosławski reprezentowali: Pan Henryk Jarema – Wiceprezes, Pani Irena Halwa – sekretarz i Pani Weronika Jarema – członek rodziny sybirackiej.

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć zebrani udali się do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym, gdzie kontynuowano dalszą część uroczystości.

Goście zwiedzali wystawę poświęconą deportacjom przygotowaną przez Pana Stanisława Podolaka oraz obszerną wystawę prac zmarłej Sybiraczki Antoniny Malik-Chorzępa ofiarowaną przez córkę zmarłej Teresę Maryjka. Są to kopie rysunków postaci i kwiatów wykonane na Syberii i z trudem przywiezione do Polski.

Po wprowadzeniu Sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu narodowego oraz hymnu Sybiraków Pani Renata Bereza – nauczycielka szkoły podstawowej w Wietlinie – wprowadziła obecnych w tematykę sybiracką a młodzież szkolna przedstawiła przepięknie wykonany montaż słowno-muzyczny przygotowany  przez  nauczycielkę w Miękiszu Starym Panią Annę Dziaduś – Halejcio. Wiersz w rocznicę deportacji wygłosiła uczennica kl. III gimnazjum w Laszkach – Kinga Bawor – wnuczka z rodziny Burasów. Następnie uczniowie wykonali pięknie skomponowany „taniec z flagą”.

Po występie głos zabrała Pani Maria Podgórka z rodziny Wierzbickich, która przedstawiła obszerne dane z życia rodziny, publikowane wcześniej w kwartalniku „Ślad”.  Pani Anna Nowak Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu mówiła o pracy tej instytucji i zakresie pomocy w organizowaniu różnych uroczystości oraz o gromadzeniu dokumentacji historycznych.  Pan Łukasz Podolak mówił o przygotowaniu i znaczeniu plansz o tematyce deportacji do ZSRR posługując się przygotowanymi przez siebie pracami.

Podczas uroczystości głos zabrali: Irena Halwa, Marian Boczar, Andrzej Homa – dyrektor biura senatora Mieczysława Golby, Anna Huk – radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Maria Wielgosz, która czytała napisane przez siebie wiersze o tematyce sybirackiej.

Podsumowując uroczystość Pan Tadeusz Grendus podziękował wszystkim obecnym za udział w przygotowaniu uroczystości: nieobecnej Pani prof. Marciak-Kozłowskiej i Wójtowi Gminy Laszki Panu Stanisławowi Gonciarzowi, który zaprosił wszystkich (a było ponad 100 osób) na wspólny posiłek przygotowany przez Panie z kuchni Szkoły Podstawowej w Miękiszu Starym.

Galeria zdjęć:  https://photos.app.goo.gl/JQwtxZTJYWW1wiVq5

.

Podobne wpisy