W Centrum Kulturalnym w Przemyślu 6 czerwca 2018 r. po raz kolejny odbył się „Poranek Patriotyczny” – „Żywa Lekcja Historii”. Tegorocznym tematem spotkania Sybiraków z młodzieżą szkolną były „Losy Zesłańców Sybiru” a inspiracją do spotkania był film pt: „Uciekając z Rosji”  zrealizowany przez Pana Pawła Kuczyńskiego. Film opowiada o losach Stanleya Opałko pochodzącego z Medyki  a wraz z rodziną deportowanego na Sybir.

Na zaproszenie przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków na spotkanie przybyła młodzież  z przemyskich szkół gimnazjalnych i licealnych. Nie zabrakło młodzieży z Medyki, która już wcześniej miała możliwość spotkania się z Panem Pawłem Kuczyńskim i zapoznania się z jego twórczością.

Jako wprowadzenie do tematu Pan Marian Boczar – sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu przedstawił historię Związku Sybiraków a Pani Stanisława Żak przybliżyła historię zesłań na Syberię. Spotkanie prowadziły Pani Stanisława Żak – Prezes przemyskiego Zarządu oddziału Związku Sybiraków i Pani Lidia Kiełczyńska – członek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu.

Spotkanie otworzył Marian Boczar – sekretarz przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków.

Stanisława Żak – prezes Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu i Lidia Kiełczyńska – członek Zarządu

Paweł Kuczyński – autor filmu „Uciekając z Rosji”.

Młodzież szkolna

Młodzież z przemyskich szkół

Na zdjęciu w pierwszym rzędzie: Jaonna Preiss, Janusz Hamryszczak, Krystyna Zwierkowska, Stanisław Hańczuk, Krystyna Hańczuk, Mieczysław Tłuczek, Edward Kroczek.   

Kategorie: WYDARZENIA