Menu Zamknij

Międzynarodowy Dzień Archiwów w Przemyślu z udziałem Zesłańców Sybiru. 8.06.2018 r.

8 czerwca br. w Archiwum Panstwowym w Przemyślu odbyła się na zaproszenie Dyrekcji i Pracowników Archiwum „Żywa Lekcja Historii” z udziałem Sybiraków z przemyskiego oddziału Związku Sybiraków i członków oddziału. Po przywitaniu przez Dyrektor Archiwum Panią Annę Nowak przybyłych na Międzynarodowy Dzień Archiwów uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu zaprezentowali się w montażu słowno-muzycznym o tematyce zesłań.

Lekcję historii rozpoczął Marian Boczar – Sekretarz Zarządu  Oddziału Związku Sybiraków i członek Zarządu Głownego Związku Sybiraków – nakreslając historię Związku a póżniej żywi świadkowie tamtych wydarzeń opowiadali o zesłaniach i to co przeżyli będąc dziećmi. Wśród nich byli: Stanisława Żak – Prezes Zarządu Oddziału, Joanna Preiss – wiceprezes Zarządu Oddziału, Krystyna Zwierkowska – członek Zarządu Oddziału, Lidia Kiełczyńska – członek Zarządu Oddziału. 

Całość została ubogacona wierszami, które czytała Pani Teresa Paryna – przemyska poetka i Pan Tadeusz Szczerbaty – aktor teatru „Fredreum” w Przemyślu.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu Anna Nowak
Stanisława Żak – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu.
Joanna Preiss – wiceprezes Zarządu Oddziału
Krystyna Zwierkowska – członek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu
Teresa Paryna – przemyska poetka
Lekcja Historii w Archiwum państwowym w Przemyślu
Lekcja Historii w Archiwum państwowym w Przemyślu

Podobne wpisy