Witamy na stronie internetowej Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu. Po zaznaczeniu tekstu w artykule i naciśnięciu ikonki głośnika można go odsłuchać. Welcome REALNAME   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie internetowej Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu. Po zaznaczeniu tekstu w artykule i naciśnięciu ikonki głośnika można go odsłuchać. Welcome REALNAME

W dniu 8 listopada br. na zaproszenie Dyrekcji, Grona pedagogicznego i uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków w osobach: Pani Stanisława Żak – Prezes, Pan Andrzej Stawarz -Wiceprezes i Pan Marian Boczar Sekretarz, wzięli udział
w akademii poświęconej 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
W montażu słowno-muzycznym młodzież przedstawiła dążenia Polaków do odzyskania niepodległości
w okresie od Konfederacji Barskiej poprzez powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, I wojnę światową i II wojnę światową, czasy PRL, powstanie „Solidarności”, stan wojenny aż do pełnej wolności w 1989 roku.

Po akademii odbyła się „Żywa Lekcja Historii” , do której wprowadzenie zrobiła Pani Stanisława Żak a wspomnienia z zesłania swoich rodziców opowiedzieli Pan Andrzej Stawarz i Pan Marian Boczar. Na zakończenie spotkania zgromadzeni obejrzeli film „Losy Zesłańców Sybiru”.

Stanisława Żak – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu
Andrzej Stawarz – wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu

Click to listen highlighted text!