Przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków w dniu 10 marca 2019 r. wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę ludobójstwa w Hucie Pieniackiej
i Korościatynie oraz innych miejscowościach na Kresach i Podkarpaciu.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną w intencji zamordowanych mieszkańców pod przewodnictwem ks. abp Józefa Michalika z udziałem duchownych obrządku grekokatolickiego i prawosławnego.
Po Mszy św. zgromadzeni przed tablicą w arkadii kościoła uczestniczyli w modlitwie ekumenicznej. List do zgromadzonych skierował Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który odczytał Piotr Pilch, głos zabrali wicewojewoda podkarpacka Lucyna Podhalicz a list od Prezydenta Miasta Przemyśla odczytał Bogusław Świeży – zastępca Prezydenta.
Uroczystość uświetniła Salezjańska Orkiestra Dęta „Augustino” i Poczty Sztandarowe.
Podczas uroczystości złożono kwiaty i zapalono znicze.

 

Kategorie: WYDARZENIA