Menu Zamknij

VII Wrocławski Marsz Golgoty Wschodu.

26 kwietnia 2019 r. w stolicy Dolnego Śląska – Wrocławiu odbył się VII Wrocławski Marsz Golgoty Wschodu.

Uroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Prezes Stanisława Żak, Sekretarz i Członek Zarządu Głównego Marian Boczar, delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie wraz ze Sztandarem Szkoły w osobach Rafał Grzech – nauczyciel, Kamila Bal, Paulina Gonet, Wiktor Grab – uczniowie i Jan Radon – kierowca z POSiR rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem abp Józefa Kupny w intencji tych, którzy zginęli, polegli, zostali zabici, umarli na „nieludzkiej ziemi” oraz za Sybiraków i ich bliskich, sympatyków Związku o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i wszelkie oczekiwane łaski.

Bezpośrednio po Mszy św. nastąpiło powitanie na rynku wrocławskim uczestników marszu przez Wiceprezydenta Miasta Wrocławia i Prezesa Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu Eugeniusza Kuszka. Uczestnicy w kolumnie marszowej przeszli z Rynku wrocławskiego pod pomnik „Zesłańców Sybiru” przy pl. Strzeleckim, gdzie odbyły się główne uroczystości patriotyczne upamiętniające męczenników „Golgoty Wschodu” – Zesłańców Sybiru.

Do uczestników Marszu list skierował Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób represjonowanych Jan Józef Kasprzyk a głos zabrali m.in:. Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko i Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Podczas uroczystości osoby zasłużone dla Związku Sybiraków zostały odznaczone przez Prezydenta RP i Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Na zakończenie uroczystości został odczytany Apel Pamięci i oddana salwa honorowa. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

W dniu 25 kwietnia odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego Związku Sybiraków wraz z Prezesami Oddziałów z całego kraju.

Przybyła w tym dniu delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie zwiedziła „Panoramę Racławicką” i udała się na spacer po wrocławskim rynku w poszukiwaniu krasnali.

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu dziękuje Prezydentowi Miasta Przemyśla Panu Wojciechowi Bakun i Wójtowi Gminy Krzywcza Panu Wacławowi Pawłowskiemu za udzielenie wsparcia i umożliwienie uczestniczenia we wrocławskich uroczystościach.

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Sybiraków
Stanisława Żak – prezes Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu, Rafał Grzech – nauczyciel Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie, Kamila Bal, Paulina Gonet, Wiktor Grab – uczniowie i Jan Radon – kierowca z POSiR
Stanisława Żak – prezes Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu, Rafał Grzech – nauczyciel Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie, Kamila Bal, Paulina Gonet, Wiktor Grab – uczniowie i Jan Radon – kierowca z POSiR

Na zdjęciu: Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu Stanisława Żak, Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie: Paulina Gonet, Wiktor Grab, Kamila Bal, Rafał Grzech – nauczyciel, sekretarz przemyskiego Zarządu Oddziału i członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków Marian Boczar.
VII Wrocławski Marsz Golgoty Wschodu
VII Wrocławski Marsz Golgoty Wschodu
Pomnik Zesłańcom Sybiru we Wrocławiu

Podobne wpisy