Członkowie i Zarząd Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu z głębokim żalem żegnają koleżankę śp. Janinę Cisowską, którą pożegnamy 19 sierpnia 2019 r.
o godz. 12:00 w kaplicy Cmentarza Głównego w Przemyślu.