Konkur plastyczny „Przez Sybir do Niepodległej”.

W dniu 26 października 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu obradowało jury konkursu plastycznego „Przez Sybir do Niepodległej”. Na konkurs wpłynęło 58 prac o tematyce zesłań na Sybir. Po długim namyśle członkowie jury wytypowali prace do nagród, zaś wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy za oryginalny pomysł i Więcej…

„Pamiętaj historię Polski i Przemyśla” – spotkanie Sybiraków z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu.

25 października 2019 r. na zaproszenie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego Pana Tomasza Dziumak przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków w osobach: Pani Stanisława Żak – prezes zarządu,  Pani Joanna Preiss – wiceprezes zarządu, Pani Krystyna Zwierkowska – członek zarządu i Pan Marian Boczar – sekretarz zarządu spotkali się Więcej…