Menu Zamknij

„Pamiętaj historię Polski i Przemyśla” – spotkanie Sybiraków z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu.

25 października 2019 r. na zaproszenie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego Pana Tomasza Dziumak przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków w osobach: Pani Stanisława Żak – prezes zarządu,  Pani Joanna Preiss – wiceprezes zarządu, Pani Krystyna Zwierkowska – członek zarządu i Pan Marian Boczar – sekretarz zarządu spotkali się z młodzieżą klas I i II
w ramach żywej lekcji historii.
Pani Stanisława Żak zgromadzonym przypomniała historię Polski od czasów Konfederacji Barskiej przez powstania aż do roku 1957 – ostatnich powrotów
z Polaków zesłań.
Przeżycia dziecka podczas deportacji przedstawiła Pani Krystyna Zwierkowska i Pani Joanna Preiss wspominając tragiczną noc 10 lutego 1940 r.
Pan Marian Boczar przybliżył historię powstania Związku Sybiraków i jego dziele na przestrzeni lat. W swym wystąpieniu zaapelował do młodzieży o pielęgnowanie ducha patriotyzmu mając na uwadze dążenia przodków do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Na zakończenie Dyrektor Szkoły Pan Tomasz Dziumak podziękował za przybycie
i przybliżenie historii zesłań.
Było to kolejne ze spotkań realizowanych w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Na zdjęciu: Stanisława Żak, Krystyna Zwierkowska, Joanna Preiss

Spotkanie w gabinecie Dyrektowa I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego

Podobne wpisy