https://przemysl.pl/56730/przemysl-pamieta-i-nigdy-nie-przestanie-80-rocznica-zeslania-polakow-na-nieludzka-ziemie.html

W przeddzień straszliwej rocznicy, 9 lutego br., mieszkańcy Przemyśla, Sybiracy i ich potomkowie po raz kolejny uczcili pamięć wywiezionych.
Na stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu pisali o nas.