Menu Zamknij

Pamięci mieszkańców Bachowa w 80. rocznicę pierwszej deportacji Polaków na Sybir.

Bachów gm. Krzywcza w powiecie przemyskim. Z tej wsi w nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. deportowano na Sybir prawie wszystkich mieszkańców.

Dzisiaj 12.02.2020 r. w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir. Uroczystości rozpoczęła Masza św. odprawiona w kościele filialnym przez ks. Rafała Kapuścińskiego, który w homilii powiedział:

„Drodzy Bracia i Siostry może na początku trzeba postawić sobie takie pytanie: jak zmierzyć naszą wiatę i czym zmierzyć?
Miernikiem naszej wiary jest osobista modlitwa. Trwanie na modlitwie świadczy
o tym, że Pan Bóg jest dla mnie kimś bliskim, jest Bogiem żywym, jest to Bóg, którego kocham i ten Pan Bóg zajmuje centralne miejsce w moim życiu. Jeżeli będziemy się modlić to będziemy zwyciężać to co złe. Będziemy budować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe, wolne. Społeczeństwo bardziej bezpieczne nie tylko dla siebie ale także dla tych, którzy po nas będą, dla przyszłych pokoleń.
Mamy dzisiaj 80. rocznicę deportacji Polaków na Sybir, na tereny wschodu i możemy w tym słowie dzisiaj wspominać o cierpieniach, o trudach, które Ci wywiezieni przeżywali tam daleko na wschodzie. Możemy wspominać to wszystko co zgotowały sowieckie władze tysiącom polskich rodzin zsyłając ich na „nieludzką ziemię” a tak naprawdę na zaplanowaną śmierć.
Świadectwa Zesłańców jednoznacznie potwierdzają, że wiara i modlitwa dawały nadzieję na przetrwanie. Czym jest modlitwa, jaką jest siłą świadczy nasza obecność tutaj. Nie tylko ta rocznica nas gromadzi aby czcić pamięć. Jesteśmy po to aby podziękować Panu Jezusowi za przetrwanie tych, którzy zostali wywiezieni tam na ten katorżniczy szlak ale też gromadzimy się po to, aby uprosić miłosierdzie Boże dla wszystkich, którzy zmarli z dala od naszej Ojczyzny.
Pamiętajmy, że za to wszystko co dzieje się w naszym życiu trzeba Panu Bogu dziękować i za zło przepraszać. Niech nasze usta nie przestają pana Boga wielbić
i prosić o to, aby czas przyszły wolny był od takich wydarzeń, które wspominamy”.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli przed budynek Szkoły Podstawowej im. Sybiraków. Przy obelisku poświęconym zesłanym mieszkańcom Bachowa złożono kwiaty
i zapalone znicze.

W budynku szkoły przybyłych przywitał Dyrektor Pan Józef Chruścicki. Następnie uczniowie przedstawili ujmujący w wymowie program słowno-muzyczny obrazujący historię zesłań Polaków w latach 1940 – 1956. Cała społeczność szkolna odśpiewała Hymn Sybiraków.

Po występie głos zabrał w imieniu Sybiraków Pan Antoni Blecharczyk i Zastępca Wójta Gminy Krzywcza Pan Wojciech Sobol.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele urzędu Gminy Krzywcza z Zastępcą Wójta Gminy Krzywcza Wojciechem Sobolem, Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu Pani Stanisława Żak, Marian Boczar, Antoni Blecharczyk, Jadwiga Maszczak, Jan Filozof, Radny Rady Gminy Pan Zdzisław Urban, Prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”
w Ruszelczycach Pani Jolanta Zawada, Sołtys wsi Bachów Józef Opałka.
Społeczność Szkoły Podstawowej im Sybiraków w Bachowie przyjęła przedstawicieli Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu jak członków swojej Rodziny. Jesteśmy jedną Rodziną pamiętająca o Zesłańcach Sybiru. Dziękujemy za tak serdeczne przyjęcie i za otrzymany upominek w postaci symbolicznego kubka.

Msza św. w kościele filialnym w Bachowie
Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie poprowadził uczestników uroczystości do obelisku przy budynku szkoły
Obelisk upamiętniający zesłanych przed budynkiem szkoły
Uczniowie szkoły w okolicznościowym programie słowno-muzycznym
Przedstawiciele Związku Sybiraków, władz gminy Krzywcza, rodzice uczniów
Pamiątkowy kubek

 

Tablica w kościele filialnym z listą osób zesłanych

Podobne wpisy