26 lutego br. w Archiwum Państwowym w Przemyślu odbyło się spotkanie upamiętniające losy Polaków zesłanych na Sybir w 80. rocznicę pierwszych wywózek. Przybyłych powitała Dyrektor pani mgr Elżbieta Laska wraz z pracownikami. Gośćmi spotkania była uczestniczka tamtych wydarzeń Pani Stanisława Żak i potomkowie zesłańców Pani Anna Kluska z Dybawki i Marian Boczar. Pani Stanisława Żak przedstawiła swoje wspomnienia z okresu zesłania do Chabarowska w latach po
II wojnie św., Pani Anna Kluska zaprezentowała wspomnienia swoich rodziców
z zesłania w okresie II wojny z symboliczną datą zesłania 10 lutego 1940 r a Marian Boczar opowiedział o podróży jego i jego mamy w październiku 1991 roku do miejsca zesłania rodziny w rej. Aksubajewski, obł. Mołotowska.
Relacje uzupełni pokaz multimedialny zawierający dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz przekazane w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej.
Związek Sybiraków dziękuje Archiwum Państwowemu w Przemyślu za zorganizowanie spotkania, w którym uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 15 im. A. Mickiewicza w Przemyślu.
Organizatorami spotkania byli: Archiwum Państwowe w Przemyślu, Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział
w Przemyślu.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu Elżbieta Laska

Uczestnicy spotkania w tym uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 15 im. A. Mickiewicza w Przemyślu

Stanisława Żak – prezes Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu

Anna Kluska córka Zesłańców z Dybawki

Marian Boczar – sekretarz Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu

Na zdjęciu m.in. Elżbieta Laska, Stanisława Żak, Anna Kluska, Marcin Duma, Marian Boczar   

Kategorie: WYDARZENIA