Od wielu lat „Głos znad Sanu” towarzyszy i uczestniczy w uroczystościach rocznicowych upamiętniających Zesłańców Sybiru.  W marcowym wydaniu relacjonuje uroczystości na przemyskich Bakończycach i w Bachowie. 

mde