Członkowie i Zarząd Związku Sybiraków w Przemyślu z głębokim żalem żegnają kolegę Sybiraka ś.p. Mieczysława Majora, którego pożegnamy 21 marca 2020 r. 
o godz. 11:30 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu.