Członkowie i Zarząd Związku Sybiraków w Przemyślu z głębokim żalem żegnają kolegę Sybiraka ś.p. Jana Sroczyk, którego pożegnamy 17 sierpnia 2020 r.
o godz. 10:00 w kościele pw. św. Józefa w Przemyślu.