Członkowie i Zarząd Związku Sybiraków w Przemyślu z głębokim żalem żegnają kolegę Sybiraka śp. Eugeniusza Egierd, którego pożegnamy 26 sierpnia 2020 r.
o godz. 12:00 w kaplicy Cmentarza Głównego w Przemyślu.