Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy do pobrania formularz wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego w związku z deportacją do ZSRR.  Pomocy w wypełnieniu wniosku będziemy udzielać w biurze Zarządu Oddziału. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. 

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie. 

FORMULARZ Wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego dla Sybiraków [PDF]

ŹRÓDŁO: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sybiracy.html