Członkowie i Zarząd Związku Sybiraków w Przemyślu z głębokim żalem żegnają kolegę Sybiraka śp. Zenona Radoń, którego pożegnamy 19 listopada 2020 r.
o godz. 11:00 w kaplicy Cmentarza Głównego w Przemyślu.