Menu Zamknij

W Rzeszowie wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi.

23 lipca 2021 r. w Urzędzie Wojewódzki w Rzeszowie odbyło się okolicznościowe spotkanie zorganizowane przez Oddział Związku Sybiraków w Rzeszowie.

Na spotkanie przybyli zaproszeni Goście w osobach: Pani Ewa Leniart – Wojewoda podkarpacki, Pan Henryk Woliński – były wiceprezydent miasta Rzeszowa, Pani Magdalena Bukała i Pan Piotr Dobrzeniecki – nauczyciele z X Liceum Ogólnokształcącego im. Sybiraków w Rzeszowie oraz Pan Stanisław Rogalski.

Przybyłych przywitała prezes Oddziału Pani Danuta Zbyszyńska. W swoim wystąpieniu podziękowała Gościom za wieloletnie wspieranie działalności Związku Sybiraków. Podkreśliła, że Sybiracy są już osobami wiekowymi i ich aktywność społeczna jest co raz mniejsza. Poprosiła obecnych, a szczególnie nauczycieli, aby wśród młodzieży szkolnej rozpowszechniali prawdę historyczną o zesłaniach Polaków na Sybir.

O zabranie głosu został poproszony Pan Marian Boczar członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków. W wystąpieniu przypomniał historię powstania i reaktywacji Związku Sybiraków oraz przedstawił działalność Oddziałów Związku na podkarpaciu. Poprosił o dalsze wspieranie działań stowarzyszenia, szczególnie przy organizacji uroczystości i spotkań z młodzieżą podczas, których przekazywana jest prawda historyczna o zesłaniach Polaków na „nieludzką ziemię”.

Po wystąpieniach zaproszeni Goście zostali uhonorowani Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków nadaną przez Zarząd Główny. W imieniu Prezesa Zarządu Głównego dekoracji dokonał Marian Boczar – członek Zarządu Głównego, sekretarz przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków.

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrała Wojewoda podkarpacki Pani Ewa Leniart. Dziękując za to szczególne wyróżnienie podkreśliła, że Związek Sybiraków jest wyznacznikiem pamięci o trudnej historii Polski i Polaków. Zaznaczyła, jak istotne jest przekazywanie pamięci o losach Zesłańców Sybiru i utrwalanie jej w świadomości kolejnych pokoleń Polaków. – Naszym obowiązkiem jest tę pamięć pielęgnować i przekazywać dalej – powiedziała wojewoda.

Tekst: Oddział Rzeszów
Zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Zaproszonych Gości wita Danuta Zbyszyńska – prezes Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie
Na zdjęciu od lewej: Marian Boczar-członek Zarządu Głównego, Stanisław Rogalski – członek Zarzadu Oddziału w Rzeszowie, Piotr Dobrzeniecki i Magdalena Bukała – nauczyciele z X LO w Rzeszowie, Henryk Woliński – wiceprezydent Rzeszowa, Ewa Leniart – Wojewoda podkarpacki, Danuta Zbyszyńska – prezes Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie.

 

 

Podobne wpisy