Po zakończeniu uroczystych obchodów 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Przemyślu odbyło się grupowe śpiewanie pieśni patriotycznych w wykonaniu zgromadzonych mieszkańców Przemyśla. Organizatorem tego wydarzenia było Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

Mieszkańcy miasta

Mieszkańcy miasta

Jadwiga Maszczak – członek Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu

Od lewej: członkowie Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu Krystyna Hańczuk, Teresa Staś, Stanisława Żak, Jadwiga Maszczak, Mieczysław Tłuczek i Teresa Paryna – przemyska poetka