Rocznica deportacji w relacji Nowiny24

https://nowiny24.pl/82-rocznica-deportacji-na-sybir-w-przemyslu-zobacz-zdjecia/ar/c1-16045415