Menu Zamknij

„Poranek Patriotyczny” – lekcja historii dla młodzieży ze szkół przemyskich i powiatu przemyskiego

9 czerwca 2022 r.  w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbyło się spotkanie Sybiraków z młodzieżą szkół przemyskich i powiatu przemyskiego.

Tematem przewodnim tegorocznego „Poranka Patriotycznego” – żywej lekcji historii były losy Żołnierzy Sybiraków i ich udział w odzyskaniu niepodległości. Czcząc pamięć żołnierzy Sybiraków przemyski Oddział Związku Sybiraków chciał przypomnieć i utrwalić w pamięci młodego pokolenia historię zesłań Polaków na Sybir i do Kazachstanu.

Podczas pierwszej części spotkania w montażu słowno-muzycznym historię zesłań przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 15 im. A. Mickiewicza pod opieką Pani Moniki Góruk, Pana Marcina Dumy i Pana Łukasza Cebeńko.

W drugiej części losy Zesłańca przedstawiła Pani Lidia Kiełczyńska „z domowego archiwum” opowiadając o swoim bracie 17 lat starszym, więźniu łagrów kołymskich i Pani Stanisława Żak opowiadając o przeżyciach małej dziewczynki zesłanej wraz z rodziną do Chabarowska.

Przygotowana na to spotkanie – żywą lekcję historii – sala widowiskowa w Centrum Kulturalnym w Przemyślu zapełniła się 220 osobami – uczniami szkół przemyskich i powiatu przemyskiego. Na spotkanie przybyli: przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pan Augustyn Jędruchów, Pani Renata Kochanowicz-Chalicka Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Pani Anna Hayder Przewodnicząca Przemyskiej Rady Seniorów, ks. Mieczysław Faruń – Salezjanin i Pan Artur Mykita Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu.

Sybiracy dziękują Centrum Kulturalnemu w Przemyślu za okazaną pomoc w przygotowaniu żywej lekcji historii, Dyrektorom szkół, Nauczycielom i uczniom za tak liczne uczestnictwo w spotkaniu z Sybirakami a uczniom Szkoły Podstawowej Nr 15 im. A. Mickiewicza za ubogacenie spotkania i doskonale opracowanym i zrealizowanym montażem słowno-muzycznym.

Spotkanie otworzył Marian Boczar – wiceprezes Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu
W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty głos zabrał Pan Augustyn Jędruchów
Wystąpienie Pani Renaty Kochanowicz-Chalickiej Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu
Goście i Młodzież zgromadzeni na Poranku Patriotycznym
Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 15 im. A. Mickiewicza wraz z Dyrektorem Panem Arturem Mykitą
Od lewej: Stanisława Żak – Sybiraczka i Lidia Kiełczyńska – Sybiraczka

Podobne wpisy