Menu Zamknij

Międzypokoleniowe wojewódzkie spotkanie w Rzeszowie

W dniu 5 grudnia w Rzeszowie odbyło się Międzypokoleniowe spotkanie upamiętniające losy Zesłańców Sybiru. Organizatorami wydarzenia byli: Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie i Przemyślu.

Prowadzący spotkanie Marian Boczar wprowadził zaproszonych Gości w tematykę spotkania

Podczas spotkania Pani Teresa Paryna – przemyska poetka zaprezentowała wiersze mówiące o Kresach, zesłaniach na Sybir i Katyniu.

Osoby zasłużone za działalność patriotyczną i na rzecz Związku Sybiraków postanowieniem Prezydenta RP zostały odznaczone Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenia otrzymali: Pani Krystyna Hańczuk, Pani Jadwiga Maszczak i Pan Józef Sieńko.

Medalem Pro Patria nadanym przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorowane zostały osoby: Stanisława Nykiel, Anna Rak, Jadwiga Romańczyk, Jan Szadkowski, Danuta Zbyszyńska, Maria Żebrowska. Aktu dekoracji dokonała Wojewoda Podkarpacka Pani Ewa Leniart.

Złotą Odznakę za zasługi dla Związku Sybiraków nadaną przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków zostały wyróżnione Pani Krystyna Jasz i Pani Teresa Staś a Odznaką Honorową Sybiraka Pan Krzysztof Kędzierski.

Po wręczeniu odznaczeń i medali głos zabrała Wojewoda Podkarpacka Pani dr Ewa Leniart

Spotkanie w hołdzie żyjącym Zesłańcom Sybiru swoim występem uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie.

Nie zabrakło wspomnień osób deportowanych. Pani Stanisława Żak przedstawiła swoje wspomnienia, gdy jako dziecko została po zakończeniu II wojny światowej zesłana wraz z rodziną do Chabarowska.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele Władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gmin. Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Służby mundurowe: Wojsko, Straż Graniczna, Policja, Służba Więzienna oraz Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna. Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz młodzież.

Spośród przybyłych na spotkanie osób głos zabrali:
Stanisław Kruczek – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski

List od Starosty Przemyskiego odczytała Pani Małgorzata Dachnowicz 

Paweł Fornal – Instytut Pamięci Narodowej

Do uczestników spotkania listy okolicznościowe skierowali:
Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Józef Kasprzyk i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Pan Witold Mrozek.

Udział w spotkaniu wzięli uczniowie z X Liceum Ogólnokształcące im. Sybiraków w Rzeszowie wraz z Pocztem Sztandarowym.
Za udział w spotkaniu, w imieniu organizatorów podziękował Pan Józef Sieńko – prezes rzeszowskiego Oddziału Związku Sybiraków.

Spotkanie poprowadził wiceprezes przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków Pan Marian Boczar

Galeria zdjęć: https://photos.app.goo.gl/zDjJ6LPxegR6ktV16

Zdjęcia: Małgorzata Dachnowicz
Tekst i dźwięk Marian Boczar

Marian Boczar – wiceprezes przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków i Józef Sieńko – prezes rzeszowskiego Oddziału Związku Sybiraków.

Podobne wpisy