Menu Zamknij

Zamrożenie cen prądu dla osoby niepełnosprawnej

Zamrożenie ceny prądu dla osoby niepełnosprawnej wymaga złożenia według wzoru w artykule oświadczenia o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie za odbiorcę uprawnionego.
O zamrożenie cen może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS stwierdzające całkowitą niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji (zasiłek pielęgnacyjny).

UWAGA! Niezłożenie tego oświadczenia wyklucza możliwość skorzystania z ulgi na prąd do limitu 2600 kWh.

Mrożenie cen prądu wprowadza ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Treść ustawy:  Ustawa-o-mrożeniu-cen-prądu-pdf

Wzór wniosku dla PGE: Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

 

Podobne wpisy