Menu Zamknij

83. rocznica pierwszej deportacji Polaków na Sybir

10 lutego w Przemyślu odbyły się uroczystości upamiętniające 83. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir. Dla Sybiraków z Przemyśla i powiatu przemyskiego to ważna data, gdyż tego dnia z przemyskich Bakończyc wyruszył transport z mieszkańcami naszego regionu.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną w kościele pw. św. Trójcy w intencji deportowanych, której przewodniczył ks. bp Krzysztof Chudzio potomek Sybiraków.

Przybyłych na uroczystość przywitał ks. Arkadiusz Jasiewicz – proboszcz parafii.   

ks. Arkadiusz Jasiewicz

W słowie wprowadzenia powiedział:

 

Okolicznościową, przejmującą homilię wygłosił ks. bp Krzysztof Chudzio  ks. bp Krzysztof Chudzio

 

Mszy św. przewodniczy ks. bp Krzysztof Chudzio
Mszy św. przewodniczy ks. bp Krzysztof Chudzio. W koncelebrze od lewej: ks. Mieczysław Faruń SDB, ks. prałat Jan Mazurek, ks. prałat płk Władysław Kozicki, ks. prałat Stanisław Czenczek, ks. dr Arkadiusz Jasiewicz

Po zakończonym nabożeństwie przed tablicą pamięci umieszczoną w arkadii kościoła została odmówiona modlitwa i zapalone znicze,  następnie w przemarszu uczestnicy uroczystości przeszli wzdłuż Sanu przed pomnik Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia.

Prowadzący uroczystość przywitał przybyłych, został odegrany Hymn Sybiraków, a Pani Teresa Paryna przemyska poetka odczytała napisany na tę okoliczność wiersz pt.: „W rocznicę zsyłki Polaków na Sybir”.

 

Wiersz „Nieobecnym Matkom Sybiraczkom” zaprezentował Pan Tadeusz Szczerbaty – aktor teatru „Fredreum”

 

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła prezes przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków Pani Stanisława Żak

 

Głos zabrała Wicewojewoda Podkarpacka Pani Jolanta Sawicka

 

Postanowieniem Prezydenta RP członkini naszego Oddziału Pani Maria Skrzypczyk została odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru.  Aktu dekoracji dokonała Pani Jolanta Sawicka Wicewojewoda Podkarpacka.

Zdjęcia: Katarzyna Boczar
Łukasz Sztolf

Na zdjęciu od lewej: Pani Jolanta Sawicka, Pani Maria Skrzypczyk, Pani Stanisława Żak, Pan Marian Boczar

Na zakończenie uroczystości zostały  złożone kwiaty i zapalono znicze wywiezionym.

Na zdjęciu od lewej: Jadwiga Maszczak, Krystyna Jasz, Bożena Stępka i Mieczysław Tłuczek

Galeria zdjęć:  https://photos.app.goo.gl/Sybiracy_83.rocznica_Przemysl     https://photos.app.goo.gl/Sybiracy_83. rocznica-Przemysl

Podobne wpisy