Menu Zamknij

Lekcja historii w Szkole Podstawowej w Olszanach

Na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszanach przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu w osobach: P. Stanisława Żak – prezes Zarządu Oddziału, P. Marian Boczar – wiceprezes i Pani Krystyna Hańczuk członek Zarządu w dniu 15 kwietnia 2024 r. uczestniczyli w „Żywej Lekcji Historii”. Obecnych przywitała Pani Barbara Nawojska-Synus – Dyrektor Szkoły.

Podczas lekcji historii P. Marian Boczar przypomniał historię zesłań począwszy od konfederacji barskiej (1768-19772), powstania listopadowego (1830-1831), powstania styczniowego (1863), poprzez I wojnę światową (1914-1918) aż do końca II wojny światowej (1945) i trwających powojennych deportacjach do 1957 roku. Przypomniał o tym, że w 1928 roku w wolnej Polsce został powołany Związek Sybiraków.

Uczniowie obejrzeli film „Losy Zesłańców Sybiru” po, którym Pani Stanisława Żak, przedstawiła swoje wspomnienia z zesłania. Została deportowana jako dziecko po II wojnie światowej do Chabarowska a po powrocie zaczęła się uczyć ojczystego języka, którym nie posługiwała się przez długie lata jako dziecko.

Podobne wpisy